Budowa farmy fotowoltaicznej


Budowa farmy fotowoltaicznej jest nowym rodzajem inwestycji w Polsce. Instalacje mogą osiągać moc od kilkudziesięciu kW do nawet kilku MW. Oferta przeznaczona jest dla odbiorców, którzy planują budowę elektrowni fotowoltaicznej w celu produkcji energii i dystrybucji do sieci elektroenergetycznej.

Farma fotowoltaiczna jest instalacją naziemną, która jest dobrym sposobem na zapewnienie lokalnego zabezpieczenia energetycznego. Proces zaczyna się od zbadania struktury geologicznej i analizy ekonomicznej. Po wstępnej ocenie terenu zostaje wykonany projekt instalacji z uwzględnieniem indywidulanych potrzeb inwestora oraz dobór komponentów najwyższej jakości dla maksymalizacji uzyskanej energii i obniżenia kosztów inwestycji.Niezbędne informacje

Budowa farmy fotowoltaicznej jak każda inwestycja wiąże się z koniecznością przejścia przez określone procedury oraz wymaga zdobycia pozwoleń.

Budowa naziemnej farmy fotowoltaicznej wymaga zdobycia określonych pozwoleń, co jest uzależnione m.in. od wielkości danej instalacji, tj. jej mocy nominalnej, a także od powierzchni, którą zajmuje. Dlatego na etapie planowania warto zapoznać się z określonymi regulacjami z zakresu prawa budowlanego, przepisów dot. planowania przestrzennego czy regulacji środowiskowych. Projekty farm fotowoltaicznych to w naszym kraju nowość dlatego, brakuje dokładnych przepisów, które regulowałyby ich status. Decyzyjność w przypadku wydawania pozwoleń związanych z realizacją tego rodzaju inwestycji spoczywa na lokalnych urzędnikach w gminach czy starostwach, którzy różnie mogą dane przepisy interpretować - zapoznanie się z wybranymi przepisami może pomóc w planowaniu budowy naziemnego systemu fotowoltaicznego.

Analiza wybranych regulacji i ich interpretacja może pomóc inwestorowi w wyborze wielkości instalacji oraz parametrów wraz z koniecznością zdobycia jakich pozwoleń będzie musiał się on liczyć.

Jako firma z wieloletnim doświadczeniem dołożymy starań aby pomóc w doborze, planowaniu oraz finalnie w realizacji inwestycji jaką jest budowa farmy fotowoltaicznej.


Proces budowy farmy fotowoltaicznej

eco3-icon5aeco3-icon5b
ZOBACZ JAK PRACUJEMY

REALIZACJA FARM FOTOWOLTAICZNYCH